Вітаємо, Гість | Авторизація | Реєстрація 
0 800 501 353
050 378-22-69,  067 373-76-29

API

Світ SMS Сервіс надає можливість підключення інтернет-магазину, CRM-системи і CMS систем до нашого SMS-шлюзу.

Призначення API: інтеграція розсилки SMS повідомлень у Ваше програмне забезпечення. За допомогою нашого API-інтерфейсу ви можете підключити свій сайт або програму для автоматичної відправки SMS повідомлень.

SMS-HTTP: Опис протоколу

Даний документ є описом протоколу взаємодії програмного забезпечення компаній-партнерів з SMS-HTTP платформою в рамках проекту SMS-HTTP. Протокол забезпечує програмному забезпеченню партнерів наступні можливості:

 • надсилання коротких повідомлень (SMS) мобільним абонентам:
  • надсилання повідомлення одному абоненту;
  • надсилання повідомлення групі абонентів одним запитом;
  • відправка індивідуального тексту групі абонентів одним запитом;
 • автоматичне і ручне отримання інформації про статус відісланих повідомлень:
  • запит загальної статистичної інформації по розсилці;
  • запит детальної інформації по розсилці;
  • запит статусу окремого повідомлення;
  • автоматичне повідомлення про зміну статусу повідомлення на платформу клієнта;
 • отримання поточного балансу;
 • управління Альфанумерическими іменами (Альфаіменами):
  • запит всього списку Альфаімен;
  • запит статусу конкретного Альфаімені;
  • додавання нового Альфаімені;
Істотними цілями при розробці цього протоколу були:
 • гнучкість і розширюваність;
 • простота реалізації;
 • відсутність необхідності в складному програмному забезпеченні з боку партнерів.

Виходячи із зазначених цілей, в якості основи для протоколу був обраний обмін XML-повідомленнями через протокол HTTP. Наявність великої кількості готових засобів генерації та обробки XML, а також проста структура протоколу роблять реалізацію клієнтської частини не дуже складною.

Протокол спирається на стандартну модель "клієнт-сервер", причому в якості клієнта виступає програмне забезпечення партнера, а в якості сервера - SMS-HTTP-платформа. У наступних розділах ми будемо для стислості використовувати терміни "клієнт" і "сервер" саме в цьому сенсі.

В разі відсилання повідомлень, клієнт посилає серверу запит, що містить як власне повідомлення, так і супутню інформацію. У відповідь сервер ініціює відсилання повідомлення і повертає статус завершення операції. Також сервер повертає унікальний ідентифікатор повідомлення для подальших посилань з боку клієнта. У разі з'ясування статусу відісланого повідомлення, клієнт посилає серверу запит, що містить отриманий раніше унікальний ідентифікатор повідомлення. У відповідь, сервер повертає клієнту поточний статус повідомлення.

В Наступний розділ даного документа містить опис взаємодії клієнта і сервера на нижньому рівні (рівні протоколу HTTP). Наступні два розділи докладно описують два основних типи запитів.

Обмін між сервером і клієнтом здійснюється з використанням протоколу HTTP. Дані передаються у вигляді XML-документів. Від клієнта до сервера передаються в XML-документи, які містять SMS-повідомлення. Від сервера до клієнта передаються в XML-документи, які містять інформацію про стан повідомлень.

Аутентифікація проводиться з використанням базової аутентифікації HTTP.

Для передачі повідомлень використовується метод POST протоколу HTTP.

Відправка смс-повідомлення.

Для відправлення SMS-повідомлення, клієнт надсилає запит на операцію SENDSMS наступного формату:

Одному абоненту:

Групі абонентів:

Більш детально ознайомитися з API-інтерфейс, а так само подивитися приклад реалізації відправки SMS сообщеняи на мові РНР, Ви можете в документації.

Завантажити документацію:Зовнішні інтеграції:

Онлайн коннектор сервісів і додатків


СВІТ СМС:
 • смс сервіс 24 години на добу;
 • грамотна служба підтримки;
 • робота на загальний результат;
ВХІД
Реєстрація

ЦІНА ЗА СМС
ДОГОВІР СМС РОЗСИЛОК
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ
СМС РОЗСИЛОК
ЩО (FAQ)
API
СПОСОБИ ОПЛАТИ